Co je změna ústavy ???

Nejprve ministerstvo vnitra na konci roku 2016 a posléze poslanci na začátku roku 2017 předložili návrh textu, kterým se mění ústavní zákon 110/1998.

Konkrétně v článku 3 za odstavec (2), který zní:

"Státní orgány, orgány územních samosprávných celků a právnické a fyzické osoby jsou povinny se podílet na zajišťování bezpečnosti České republiky. Rozsah povinností a další podrobnosti stanoví zákon",

se přidá (dle aktuálnější poslanecké verze) odstavec (3), který zní:

"Občané České republiky mají právo nabývat, držet a nosit zbraně a střelivo k naplňování úkolů uvedených v odstavci 2. Toto právo může být zákonem omezeno a zákonem mohou být stanoveny další podmínky jeho výkonu, je-li to nezbytné pro ochranu práv a svobod druhých, veřejného pořádku a bezpečnosti, životů a zdraví nebo pro předcházení trestným činům."

Kompletní sněmovní tisk včetně důvodové zprávy, kterou odpůrci patrně nečetli, naleznete ZDE

Rovnou si řekněme, co návrh změny ústavy NEŘÍKÁ

A opravdu zdvořile žádám všechny novináře, odpůrce, aktivisty, politiky - aby si to přečetli jak zde, tak ve sněmovním tisku.

Stručný souhrn několika souvislostí mezi argumenty odpůrců a ukázka, proč jsou to nesmysly:

Všimněte si těch logických rozporů, které jsou v těch argumentech zahrnuty a které odpůrci změny ústavy používají často v jednom odstavci jako své argumenty...

Na jednu stranu podle odpůrců ústava nic nezmění a je zbytečná A ZÁROVEŇ straší tím, že se lidé začnou neúměrně ozbrojovat a brát zákon do vlastních rukou?

Na jednu stranu odpůrci říkají, že máme výborný zákon ozbraních, ale všichni se shodují, že směrnice EU nám ho rozbourá?

Na jednu stranu odpůrci říkají, že bez návazných zákonů nemá změna ústavy smysl, ale na druhou uznávají, že už nyní jeden takový zákon máme?


Konkrétní argumenty k jednotlivým nepravdám až lžím:

"Občané budou mít právo střílet lidi jako na divokém západě"

Nesmysl. Občané budou moci nadále činit, jako nyní, v rámci toho, co jim umožňuje trestní zákoník - především v rámci paragrafů o nutné obraně a krajní nouzi.

Nikdo tedy nezíská větší právo proti komukoliv či čemukoliv použít jakoukoliv zbraň.

Kdo mi najde jediný náznak zvýšení tohoto oprávnění v textu ústavní změny či v textu důvodové zprávy, má u mě flašku šampusu.


"Nemá to smysl, protože směrnice EU je stejně nadřazená ústavě"

Ano, směrnice EU je sice v určitých ohledech nadřazená i ústavě. ALE...

Ale EU je založena na několika pilířích různých politik. A pilíř, kam spadá vnitřní bezpečnost státu, je čistě na daném státu, jak si to pořeší.

Proto pokud se občan stane součástí bezpečnosti státu, směrnice o volném obchodu se zbraněmi se na něj vztahuje jen omezeně !!!


"Nemá to smysl, protože už teď máme výborný zákon o zbraních"

Ano, velmi důležité je tam to slovíčko TEĎ.

Teď máme skutečně po odborné stránce parametricky výborný zákon o zbraních, který prověřeným lidem umožňuje vlastnit spoustu zajímavých zbraní.

Jenže právě to "teď" je dočasné a reálně hrozí, že schvalovaná směrnice EU ten náš zákon hrozným způsobem pozmění.

A pokud lidi neodevzdali zbraně za protektorátu pod trestem smrti, je zcela zjevné, že je neodevzdají ani teď pod hrozbou odnětí zbrojního průkazu a pokuty 50.000 Kč

Takže nám tu vznikají hned 2 důvody pro to, abychom PREVENTIVNĚ vytvořili právní rámec, který nám umožní ten stav, který platí TEĎ udržet i nadále.

1. je to funkční, prověřené a dobré

2. hrozí, že se spousta zbraní dostane do ilegality a to je reálný bezpečnostní problém


"Nemá to smysl bez navazujících zákonů"

Ale my už teď přece takový zákon máme. Je to právě ten zákon o zbraních, na který jsme právem hrdi a o kterém i odpůrci ústavní změny hovoří jako o kvalitním zákonu.

Takže i kdyby se nic dalšího nestalo, kvalitní návazný zákon máme.

Jenže ono se stane. EU schválí nesmyslnou směrnici a my budeme nuceni zákon upravit. Jenže právě na základě této ústavní změny budeme moci negativní důsledky směrnice minimalizovat.


"Budou vznikat nebezpečné domobrany, které budou brát zákon do vlastních rukou"

NEBUDOU. Ty už tu jsou, protože různé skupiny lidí s různou kvalitou přístupu k životu nenachází reálné uplatnění.

Jsou tam jak lidé "podivní" (mírně a slušně řečeno), tak lidé normální, kteří se prostě nemají kde jinde sdružit za podobným záměrem.

Jakási branná aktivita ve spolupráci se státem (tudíž státem garantovaná a hlídaná) "vysaje" z těch neřízených domobran spoustu normálních lidí, kteří mohou být reálně užiteční.

A ty "podivné" existence v domobranách naopak "odpadnou", jelikož vlastně nebudou mít jediný důvod existovat. Do státem kontrolovaných struktur se nedostanou.


"Lidé se budou neúměrně ozbrojovat"

Nebudou. Nikde v návrhu změny ústavy není nic o tom, že by se někde měly rozdávat zbraně či zjednodušovat podmínky pro jejich získání.

NAOPAK. Stát za to, že zminimalizuje dopady směrnice, bude od střelců něco očekávat. Něco ve smyslu "prokázání schopnosti být někým, kdo je důležitý pro obranu státu".

Stát tím získa mnohem více informací o lidech, kteří zbraně zakazované směrnicí dodnes mají na běžný zbrojní průkaz a stát bude mít mnohem vetší jistotu, že s nimi lidi umí zacházet bezpečně a bude mít možnost to mnohem aktivněji ovlivňovat a zároveň hlídat.


"Stát vzdal ochranu obyvatel a říká, že se mají chránit vlastními silami"

Naopak, pro ochranu vnitřní bezpečnosti je tu stále primárně policie s pomocí obecní policie a na ochranu vnější bezpečnosti armáda.

Do všech těchto složek investuje stát čím dál vyšší prostředky a obě složky fungují lépe a lépe (někdy je to zlepšení menší, než chceme, někdy i větší, než je nám milé).

Problém však je, že i kdybychom měli 10x více policistů, strážníků a vojáků a měli na ně 20ti násobný rozpočet, tak stejně nám stát nemůže zagarantovat 100% bezpečnost vždy a všude.

Stát jen občanům říká: "tam, kde Vás nikdo jiný už nemůže ochránit, tak tam Vám věříme a svěřujeme možnost se účinně bránit vlastními silami i za pomoci zbraně".


"Civilista nemá potřebný výcvik k rozeznání vraha či teroristy a zásahu proti němu"

Obvyklý nesmysl z úst lidí, kteří se zaštiťují tím, že pouze státní ozbrojené složky by měly mít na starosti bezpečnost lidí.

Kdo se však pohybuje mezi střeleckou veřejností, což je mix civilistů, policistů, vojáků, strážníků, celníků..., ten ví, že pro schopnost vést nějakou účelnou a účinnou střelbu je naprosto nepodstatné, zda je člověk civil či člen nějaké ozbrojené složky. Ale že je to tak 100x závislejší na tom, jak se sám střelbě věnuje ve svém volném čase.

A že by někdo nedokázal rozeznat vraha/teroristu od turisty? No když uvidím, že někdo vedle mě samočinným vojenským Kalašnikovem, pravděpodobně dovezeným odněkud z bývalé Jugoslávie (protože legální zbraně se k tomuto nepoužívají), střílí do lidí a ti padají mrtví či zranění k zemi, tak se při vší skromnosti domnívám, že správně zhodnotím, že toto je terorista a vrah a ne turista.

Za posledních 12 let je mediálně známých 27 případů (tzn. v reálu jich bude mnohem více), kdy ozbrojený civilista zabránil většímu masakru tím, že útočníka postřelil hned na začátku jeho útoku. Ani jednou při tom nezranil nezúčastněnou osobu.


"Jde to i bez změny ústavy"

Ano, tohle je trochu pravda, ale zase platí to známé TEĎ je to pravda.

Při těch tlacích na zakazování všeho možného a při nebezpečí vítězství nějakého populisty ve volbách je ústavně podložený právní rámec řádově mnohem vyšší pojistkou toho, že ten stav vydrží všechny možné politické otřesy, než když to bude prostý zákon.

Říkat, že náš zákon o zbraních je ideální a není třeba mu vytvořit pevnější základy v ústavě je asi stejně inteligentní, jako říkat, že naše břehy jsou suché a není třeba stavět protipovodňové zábrany ve chvíli, kdy se blíží tisíciletá voda !!!


A proč to naopak do ústavy dát ???


Na závěr bych chtěl všechny vyzvat - všímejte si souvislostí, kdy a od koho se objevují mediální hysterické výstupy, které jsou plné výše uvedených nepravd. Jsou to výstupy lidí, kteří pod rouškou toho, že údajně snahou o změnu ústavy šíříme paniku, tak naopak oni šíří paniku. Je zvláštní, že jsou to dokolečka ta samá média a ty samé okruhy lidí a činí tak přesto, že jim výše zmíněné argumenty již byly mnohokrát vysvětleny a oni je stále záměrně ignorují.

Verze ke stažení a tisku ZDE

Video k tématu: ZDE

Jan Korecký, člen vedení LEX (předseda kontrolní komise)